Pedagogische doelstelling

//Pedagogische doelstelling
Pedagogische doelstelling2019-01-25T13:21:30+02:00

Pedagogische doelstelling

Kinderopvang betekent meer dan het verzorgen van de kinderen. Wij creëren een emotioneel veilige omgeving, die kinderen nodig hebben om hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen. Wij stimuleren de kinderen om zich vrij te ontwikkelen door passende spel- en leermaterialen aan te bieden en de mogelijkheid te bieden tot vrij spelen – alleen of met andere kinderen. De behoeften van het individuele kind staan hierbij altijd centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan normen en waarden door consequente regels toe te passen, zelf het goede voorbeeld te geven en kinderen op een positieve manier te begeleiden als zij zich niet aan de regels houden.

Wij beschouwen kinderopvang als een aanvulling op de opvoeding thuis. Ouders mogen een zekere ondersteuning in de opvoeding verwachten als daar behoefte aan is. Omdat wij de kinderen de hele dag observeren, kunnen wij hun ontwikkeling goed volgen. Als wij zorgen hebben over een kind, zullen wij dit vroegtijdig met de ouders bespreken. Uiteraard kunnen de ouders ook zelf het initiatief hiertoe nemen.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken op de peutergroep beschikbaar (wo, vr)!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven