Pedagogische doelstelling

Kinderopvang betekent meer dan het verzorgen van de kinderen. Wij creëren een emotioneel veilige omgeving, die kinderen nodig hebben om hun persoonlijke en sociale competenties te ontwikkelen. Wij stimuleren de kinderen om zich vrij te ontwikkelen door passende spel- en leermaterialen aan te bieden en de mogelijkheid te bieden tot vrij spelen – alleen of met andere kinderen. De behoeften van het individuele kind staan hierbij altijd centraal. Daarnaast besteden we aandacht aan normen en waarden door consequente regels toe te passen, zelf het goede voorbeeld te geven en kinderen op een positieve manier te begeleiden als zij zich niet aan de regels houden.

Wij beschouwen de kinderopvang als een aanvulling op de opvoeding thuis. Ouders mogen een zekere ondersteuning in de opvoeding verwachten als daar behoefte aan is. Doordat wij de kinderen de hele dag observeren, kunnen wij hun ontwikkeling goed volgen. Als wij zorgen hebben over een kind, zullen wij dit vroegtijdig met de ouders bespreken. Uiteraard kunnen de ouders ook zelf het initiatief hiertoe nemen.

[testimonial_view id=”2″]

Sociale ontwikkeling

Onder sociale ontwikkeling verstaan wij de ontwikkeling die jonge kinderen doormaken zodat zij op een prettige manier in verhouding tot andere mensen komen te staan. Jonge baby’s krijgen op de babygroep al meteen de mogelijkheid om…

Cognitieve ontwikkeling

Een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden van het kind is de cognitieve ontwikkeling. Bij de cognitieve ontwikkeling leren kinderen om informatie uit hun omgeving te verwerken, op te slaan en om deze verworven vaardigheden en kennis…

Slide BEREKEN UW NETTO BIJDRAGE We hebben nog enkele plekken op de peutergroep beschikbaar (ma, wo, vr)!