Veiligheid & gezondheid

//Veiligheid & gezondheid
Veiligheid & gezondheid2019-01-25T13:21:29+02:00

Veiligheid & gezondheid

Op ons kinderdagverblijf wordt veel aandacht besteed aan de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ieder jaar wordt er een risico-inventarisatie gehouden op het gebied van veiligheid en gezondheid. Dit houdt in dat er jaarlijks uitgebreid wordt gekeken of Zandhofje nog aan alle veiligheidsmaatregelen en gezondheidsmaatregelen voldoet die wettelijk verplicht zijn. De GGD controleert tijdens een aangekondigde/onaangekondigde inspectiebezoek, de veiligheid, hygiëne, speelruimtes, personeel, aantal kinderen etc.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken op de peutergroep beschikbaar (wo, vr)!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven