Pedagogisch beleid

/Pedagogisch beleid
Pedagogisch beleid2019-01-25T13:21:32+02:00

Pedagogisch beleid

Kinderopvang Zandhofje werkt met een eigen visie op de kinderopvang. In het pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. We gaan uit van volgende basisdoelen: wij zorgen ervoor dat kinderen een gevoel van (emotionele) veiligheid hebben, geven ze de gelegenheid zich persoonlijk en sociaal te ontwikkelen en om zich de normen en waarden van onze samenleving eigen te maken.

Daarnaast treft u in het pedagogisch beleid algemene informatie aan over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, personeelsbeleid, ziekte, het vier/ogenprincipe en nog veel meer.

Ons volledig pedagogisch beleidsplan kunt u hier inzien:

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken op de peutergroep beschikbaar (wo, vr)!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven