Personeelsbeleid

//Personeelsbeleid
Personeelsbeleid2019-01-25T13:21:28+02:00

Personeelsbeleid

De kracht van het team van Zandhofje is onze persoonlijke benaderingswijze, waarbij elke kind en elke ouder gezien wordt. 

Alle medewerkers van het team van Zandhofje zijn in het bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Daarnaast zijn alle pedagogisch medewerkers minimaal in het bezit van een PW3 diploma.

Bij ziekte en vakantie maakt Zandhofje gebruik van vaste medewerkers. Omdat veel van de pedagogisch medewerkers niet alle dagen op de groep staan, zijn zij extra inzetbaar in geval van ziekte- of vakantievervanging. Dit is een ideale oplossing omdat de kinderen deze medewerkers goed kennen zodat ze zich veilig en vertrouwd voelen.

Om kwaliteit, continuïteit en veiligheid te bieden binnen Zandhofje, streven wij ernaar om zoveel mogelijk vaste medewerkers binnen de groep te houden. Dit creëert rust en vertrouwen; prettig voor zowel kinderen als ouders.

Wat verwachten wij van onze medewerkers?

Onze medewerkers zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van de kinderen op Zandhofje. De doelgroep kan verschillen, er is immers een babygroep en een peutergroep. Werken in de kinderopvang vraagt een grote inzet. Als leidster heb je een aandeel in het creëren van zo een veilig mogelijke omgeving, welke geborgenheid en warmte aan de kinderen biedt. Naast de opvang trachten de groepsleidsters de sociale, cognitieve, motorische en emotionele vaardigheden van kinderen te bevorderen en stimuleren. Er wordt dus een groot beroep gedaan op verantwoordelijkheidsgevoel, de groepsleid(st)er is immers mede partner in de opvoeding en verzorging van andermans kinderen. De verantwoordelijkheid wat werken in de kinderopvang met zich mee brengt, heeft tot gevolg dat er binnen het dagverblijf een duidelijk personeelsbeleid moet zijn.

Het aantal medewerkers per groep is afhankelijk van het aantal kinderen. Hiervoor volgen wij de wettelijke richtlijnen. Ten minste één groepsleidster wordt ingezet voor de verzorging en opvoeding van gelijktijdig ten hoogste:

  • 4 kinderen in de leeftijd van 0 tot 1 jaar.
  • 5 kinderen in de leeftijd van 1 tot 2 jaar.
  • 6 kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.
  • 8 kinderen in de leeftijd van 3 tot 4 jaar

Het aantal groepsleidsters bij een gemengde groep wordt bepaald aan de hand van het gemiddelde, waarbij naar boven mag worden afgerond.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken op de peutergroep beschikbaar (wo, vr)!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven