Ziektebeleid

Ziektebeleid2019-01-25T13:21:27+02:00

Ziektebeleid

Kinderen die ziek zijn hebben extra zorg, aandacht en rust nodig. Op de groepen bij Zandhofje kunnen we deze extra’s onvoldoende bieden. Soms dient een kind daarnaast thuis te blijven om besmetting van andere kinderen te voorkomen. In beide gevallen kan het kind niet bij Zandhofje verblijven en dien je als ouder jouw kind thuis op te vangen of een gelijkwaardig alternatief te bieden. Pas als jouw kind voldoende hersteld en beter is, kan hij/zij weer naar Zandhofje. Het welbevinden van jouw kind staat hierbij steeds voorop.

Wanneer kan jouw kind niet bij Zandhofje blijven?

  • Als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen.
  • Als de verzorging te intensief is voor de pedagogisch medewerkers.
  • Als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt (besmetting).
Veel voorkomende ziekten en symptomen die een kind te ziek maken om bij Zandhofje te zijn:

  • hevige diarree
  • hoge koorts (38,5 en hoger)
  • veelvuldig braken
  • kinderziektes

Mocht je twijfelen of je jouw kind kunt brengen, bel dan gerust met de pedagogisch medewerkers en overleg met hen.

In welke gevallen dient besmetting voorkomen te worden?

In hele uitzonderlijk situaties moet Zandhofje kinderen weren om besmetting te voorkomen. Het gaat bijvoorbeeld om open tuberculose. Dit soort ziektes komen nauwelijks voor in Nederland. Zandhofje hanteert de richtlijnen van de GGD en treedt met de GGD in contact voor overleg als dat nodig blijkt te zijn of een voorschrift is.

Wat als jouw kind bij Zandhofje ziek wordt?

De pedagogisch medewerkers nemen telefonisch contact met je op om je te informeren en om te overleggen. Als het even kan, kijken de medewerkers het nog even aan. Mogelijk knapt een kind op door het wat eerder te laten slapen of te laten rusten. Na het slapen kan dan opnieuw een inschatting worden gemaakt.
Is jouw kind te ziek dan dien je hem/haar binnen een uur te komen (laten) halen. Bij Zandhofje wordt geen medicatie verstrekt om de koorts te onderdrukken.

Wanneer mag jouw kind na ziekte weer naar Zandhofje komen komen?

Als jouw kind weer helemaal hersteld is en verwacht mag worden dat hij/zij weer deel kan nemen aan het dagprogramma. Als een kind onder de 4 jaar ernstig ziek is geweest en koorts heeft gehad vanaf 38,5 graden Celsius geldt de regel dat het kind minimaal 24 uur koortsvrij dient te zijn voordat hij/zij weer naar Zandhofje mag komen. Zo heeft het kind voldoende tijd gehad om te herstellen. Heeft een kind kort een uitschieter in zijn/haar temperatuur rond de 38,5 graden Celsius, maar is het verder niet ernstig ziek geweest, dan mag hij/zij worden gebracht zodra hij/zij koortsvrij is.

Het is absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te verstrekken zoals paracetamol en het kind dan naar Zandhofje te brengen.

Mocht je twijfelen of je jouw kind kunt brengen, bel dan gerust met de pedagogisch medewerkers en overleg met hen.

Koortsverlagende middelen

Paracetamol en andere koortsverlagende middelen worden veel gebruikt en lijken ‘onschuldige’ medicamenten. Door het gebruik van deze medicamenten bestaat echter het risico dat symptomen onderdrukt worden, wat tot een foute inschatting kan leiden door onze pedagogisch medewerkers. Een kind kan ernstiger ziek zijn dan op grond van het gedrag verwacht zou worden. Het is daarom absoluut niet toegestaan een kind koortsverlagende middelen te verstrekken en het kind dan naar Zandhofje te brengen.

Informeer Zandhofje

Het is van belang dat je Zandhofje op de hoogte houdt. Stelt de huisarts of een specialist een diagnose, dan horen wij dat graag. Dit geldt in het bijzonder als er besmettingsgevaar is of was. Denk bijvoorbeeld aan (kinder)ziektes zoals Rode Hond en Kinkhoest. Zo kunnen wij als dit nodig is tijdig zwangere moeders en de ouders van kinderen met bijzonderheden informeren. In sommige gevallen dient Zandhofje ook de GGD te informeren.

Ziek melden

Bel Zandhofje voor 9:30 uur als jouw kind ziek is.

Geneesmiddelovereenkomst

Als er gegronde medische redenen zijn en een kind medicijnen toegediend dient te krijgen tijdens zijn/haar verblijf bij Zandhofje, wordt dit gedaan. Ouders dienen vooraf hiervoor een geneesmiddelenovereenkomst in te vullen. Zandhofje verstrekt geen koortsverlangende middelen zoals bijvoorbeeld paracetamol.

Bereikbaarheid ouders

Het is belangrijk dat je als ouder altijd te bereiken bent. Jouw kind kan ziek zijn geworden of een ongeval overkomen. In spoedeisende situaties gaan wij direct naar het ziekenhuis. Zorg dat je bereikbaar bent en dat je jouw gegevens bij Zandhofje actueel houdt.

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken op de peutergroep beschikbaar (wo, vr)!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven